M.En.Okinfo.Org

Web Navigation

World Table Tennis top 2015 ten

2015-12-04 22:13:58  Author:HotNews Click:

2
 

 World Table Tennis top 2015 ten

 

 Ranking name Association

 

 Men's table tennis world ranking

 

 1, Malone China 3184

 

 2, Xu Xin China 3096

 

 3, Fan Zhendong China 3041

 

 4, Zhang Jike China 2920

 

 5, Ocea Love Germany 2904

 

 6, Jun Mizutani Japan 2859

 

 7, 2763 German Bohr

 

 8, Freitas Portugal 2722

 

 9, Fang Bo China 2721

 

 10, Zhuang Zhiyuan, Taipei 2679, China

 

 Women's table tennis world ranking

 

 1, Ding Ning China 3279

 

 2, Liu Shiwen China 3276

 

 3, Zhu Yuling China 3269

 

 4, Ai Fukuhara Japan 3175

 

 5, Ishikawa Kasumi Japan 3131

 

 6, Feng Tian Wei Singapore 3083

 

 7, Chen Meng China 2995

 

 8, Han Ying Germany 2993

 

 9, Wu Yang China 2933

 

 10, Xu Xiaoyuan South Korea 2926

M.En.Okinfo.Org Meta:World Table Tennis top 2015 ten